headline menu
dvoika.troika culture system
news events
2005-07-31 15:07:37
Policejní stát?!
My, občané České republiky, příslušníci nejrůznějších společenských skupin a vrstev, lidé různých vkusů, světonázorů a politických přesvědčení, důrazně protestujeme proti zneužívání policejní síly, jaké jsme viděli při rozhánění taneční party CzechTek 2005.


Především nám vadí:
1. Presumpce viny, s níž byl policejní zásah veden.

Účastníci technoparty se ničím neprovinili, ale akce proti nim byla provedena s předpokladem toho, že něco provedou.

2. Policejní lži, vycházející z oficiálních míst.

Policie nám všem lhala především ve dvou bodech: Tachovský policejní ředitel, Jaromír Kníže, tvrdil, že majitel pozemků, pan Constantin Plesky, svůj původní souhlas s technoparty zrušil. Pan Plesky však toto později dementoval v novinovém interview.

Později policejní mluvčí tvrdí, že pan Plesky patnáctihektarový pozemek pronajal pouhým padesáti lidem. Ze lži ji usvědčil zveřejněný souhlas vlastníka pozemku se vstupem na pozemek.

Policie dále tvrdí, že dálnici D5 zablokovali účastníci CzechTeku. K zablokování dálnice však došlo kvůli tomu, že policie zatarasila silnici za exitem 136, po němž chtělo opustit dálnici velké množství vozidel.

Nyní nám tvrdí, že účastníci technoparty ničili cizí majetek, když chodili a jezdili přes sousedící pozemky. Kdyby jim však policie byla umožnila volný průjezd na pronajatou louku, toto by se velmi pravděpodobně nestalo.

3. Tvrdost a nepřiměřenost zásahu.

Policie tvrdým a nepřiměřeným způsobem zakročila proti účastníkům CzechTeku, aniž by byla schopna sdělit důvod k takovému jednání. I kdyby party porušila noční klid a kdyby tanečníci vstoupili na cizí pozemek, který navíc nebyl vymezen, není to důvod pro nasazení stovek těžkooděnců, vodních děl a slzného plynu, tedy pro formu zásahu, jíž byli účastníci ohroženi na zdraví, případně i na životě.

Chápeme, že tato kulturní akce nebyla ze strany organizující komunity dokonale zvládnutá, přesto byla z jejího jednání zřejmá snaha o co nejméně konfliktů, včetně uzavření nájemní smlouvy. Nerozumíme proto tomu, proč při prvních obtížích nebylo navrhnuto nekonfliktní řešení a místo toho došlo k policejnímu zásahu.

?ádáme,

aby byla jasně prošetřena zodpovědnost za tuto akci. Chceme vědět, kdo ji nařídil a kdo stanovil prováděcí rozkazy. Chceme vědět, kolik celá policejní akce stála. Chceme vědět, proč policie nezasahuje obdobným způsobem při komunistických mítincích a pravicově extremistických koncertech.

Zdůrazňujeme, že tato aktivita NENÍ spojena s žádnou politickou stranou ani nevládní organizací. Pokud si ji někdo tímto způsobem bude přivlastňovat, činí tak proti naší vůli.

text: www.policejnistat.cz

VÝZVA K PROTESTU A OBČANSKÉ ANGA?OVANOSTI


Svobodomyslní jedinci a přátelé dobré vůle, pohár trpělivosti s aktuálním stavem politické a mocenské scény České republiky právě přetekl. Zásah na Czechteku 2005 je naprosto bezprecedentním zneužitím politické moci ve prospěch demagogické propagandy a otevřeným vyhlášením války principu občanské společnosti a demokracie. Jde o očividný a slušného člověka urážející sběr politických předvolebních bodů. Děje se tak na úkor práv těch skupin obyvatelstva, které nevyznávají mainstreamovou (tj. vládní garniturou oblíbenou) kulturu a nějakým způsobem se liší od šedivého davu tzv. ?spořádané? většiny.

Zásah je názornou ukázkou toho, jakým směrem se bude v blízké budoucnosti vyvíjet politické, právní a kulturní prostředí v ČR pod vládou této politické kliky: nebetyčné lži vrcholných představitelů státu jako oficální nástroj komunikace s médii a veřejností, udržení mocenských pozic za jakoukoli cenu, postupné omezování základních lidských práv a svobod, neoprávněné zneužívání síly, naprostý nedostatek pocitu odpovědnosti vůči voličům, politika netolerance a represe namísto aktivní a koncepční podpory multikulturní společnosti, aktivní vytváření a otevřená podpora prokorupčního a klientistického prostředí, ryzí amatérismus v jakýchkoli řídících mechanismech na úrovni správy státu i veřejné samosprávy atd. atd? )

Diletantská vláda ČSSD, dlouhodobě neschopná řešit jakékoli problémy současné české společnosti, žije stále v myšlenkových mantinelech postkomunismu a v mnohaletém zpoždění oproti současné realitě moderní a demokratické Evropy. Je řízena jedním premiérem ostudnějším než druhým ( ten aktuální se mj. nepokrytě bratříčkuje s bývalými aktivními agenty STB, a to za minimálního zájmu veřejnosti). Bohužel to není vše: poprvé od pádu komunismu neváhá vládní moc použít hrubé, vojensko-policejní násilí proti mírumilovné, nenásilné a neozbrojené skupině obyvatelstva. Časová smyčka se tak po 16 letech uzavírá: vláda většinové ČSSD se tímto činem veřejně, přímo a ostentativně přihlásila k odkazu zločinné KSČ, z níž ostatně ČSSD svou členskou základnou vyšla.

Ve světle těchto událostí vyzývám všechny ty, kterým není tento stav lhostejný, k následujícím aktivitám občanské angažovanosti:

1. Okamžité vytvoření hlavního (respektovaného, akceschopného) organizačního výboru na demokratické platformě, řídícího akce protestního charakteru.

2. a/ Bezodkladná organizace a účast na mírumilovných, masivních a opakovaných protestních akcích a demonstracích (před Úřadem vlády/Poslaneckou sněmovnou ČR/Senátem ČR), řádně nahlášených a i jinak probíhajících plně v souladu s platnými zákony ČR. b/ Organizace celorepublikové podpisové Petice požadující nezávislé vyšetření Zásahu a následné vyvození odpovídajících personálních změn ve vládě c/ Masivní zasílání e-mailů s protestním obsahem na adresu vlády, příslušných ministerstev a orgánů Evropské unie.

3. Získání široké podpory ze strany opozičních a sympatizujících stran politického spektra i společenského a kulturního života. Získání aktivní spoluúčasti na protestních aktivitách a veřejných prohlášeních odsouzujících Zásah. Získání podpory demokraticky a moderně uvažující části občanů naší společnosti, jejich aktivní zapojení do protestních akcí.

4. Získání široké podpory ze strany prodemokraticky smýšlejícího podnikatelského sektoru, vytvoření transparentního finančního fondu na pokrytí primárních nákladů na: - propagaci protestních aktivit a shromáždění - pravdivou a objektivní informovanost veřejnosti o reálném průběhu Zásahu - profesionálního právního servisu

5. Masové podávání trestních oznámení na konkrétní věřejné činitele ( premiér, ministr vnitra, policejní prezident, velitel zásahu) ze strany občanů, a to pro podezření z trestných činů ?Zneužití pravomoci veřejného činitele?, ?Násilí proti skupině osob? apod.

6. Vytvoření dostatečného tlaku veřejnosti, který rozvíří zatuchlost stávající politické situace a povede zemi k rychlým předčasným volbám.

7. Současné vytvoření tlaku na revizi aktuálního volebního systému. Iniciování příslušných ústavně-právních změn, vedoucích k změnám politické scény směrem k větší transparentnosti, otevřenosti, pluralitě názorů a k upevnění základních demokratických principů moderní společnosti.

Ukažme, že nám vývoj této společnosti, směřující teď k drastickému omezování základních lidských svobod, není lhostejný!! Vystupme společně a aktivně formou inteznivních protestních akcí! Překonejme osobní a myšlenkovou pohodlnost ve prospěch budoucího vývoje naší společnosti!

JEDNEJME!!!

text: BENY PROTESTUJME@seznam.cz

------------------------------------------------------------------
Protestni dopis http://www.k-ultra.com/cztk/ ------------------------------------------------------------------

Police state
Důkazy, fotografie, videa
Vystavte své fotografie, videa a jiné záznamy z policejního zásahu na Internet a pošlete lidem odkaz! Neposílejte nám soubory v příloze.Souhlas vlastníka pozemku se vstupem na pozemek

Video z prvního policejního postupu (30s, cca 11MB, nízká kvalita)

Letecké fotografie dálniční blokády a místa, kde se party chvíli konala

Czechtek 2005 a neadekvátní zásah policie ČR - fotogalerie

iDnes: Zásah policistů proti technoparty CzechTek - fotogalerie

Fotogalerie z policejního zásahu


Videa z policejního zásahu

Fotogalerie policistů

Fotogalerie z policejního zásahu

Fotogalerie z první, na 30.7. narychlo svolané demonstrace


Další odkazy
České

Novinky: Zásah proti CzechTeku si vyžádal desítky zraněných a jednoho mrtvého

Liga lidských práv ostře odsuzuje nezákonný policejní zásah na CzechTeku


Econnect: Czechtek 2005 rozehnán policií

iHNed: Království, v němž se nesmí tančit

iDnes: Po CzechTeku zůstaly desítky zraněných

LN: Sobotní policejní matiné - Konstantin Plesky, majitel pozemků, o postoji k CzechTeku a o smlouvě

Jaroslav ?najdr: Popis nezávislého očitého svědka

Patrick Zandl: Policie zmlátila naše děti, nás nechá tvrdnout na ucpané dálnici a nám je to jedno

Radek Hulán: Czechtek - Policie mlátí na objednávku Paroubka nevinné lidi

Martin Schulz: Lež už zase vítězí


Michal Kašpárek: CzechTek - Otázky pro bystré voliče

Jiří Mašek: Česká policie brutálně potlačila lidská práva a svobody nonkonformních skupin

Jiří X.Doležal: Demonstrace proti rozehnání CzechTeku

Skaff: CzechTek 2005 - nastala válka, policisté nasadili i tank + fotografie, výpovědi účastníků, další odkazy

BBC: Petr Fischer: Týden v České republice - CzechTek 2005

Protestní dopis

Zahraniční

Spiegel: Techno-Party gerät zur Gewalt-Orgie

Tschechien-online.org: CzechTek unter massivem Einsatz von Tränengas gewaltsam beendet

Basler Zeitung: Polizeieinsatz gegen Techno-Fans in Tschechien: Verletzte

TMC.net: Police clash with techno music fans jamming highway connecting Prague to Germany

Macleans: Czech riot cops bust up annual techno music festival

CBC: Czech riot cops bust up annual techno music festival

Indymedia: Czech freetekno party ended by police assault.

--------------------------------------------------

Legalita akce na pozemku

Souhlas vlastníka s pořádáním akce na pozemku byl orgánům veřejné moci nepochybně prokázán. Právě a jedině tímto se akce stává tím, co se obecně nazývá ?legální?. Není porušeno ani civilní právo (zásahy do vlastnického práva) ani normy práva trestního (zejména skutkové podstaty neoprávněného užívání cizí věci). Shromažďovací zákon se zde uplatňovat nedá. Jde o akci, která není na veřejném pozemku, je deklarovaná jako soukromá a jeho účelem není primární ?využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek? jak shromažďování v režimu příslušného zákona nepřímo vymezuje jeho § 1 odst. 2.
Pokud obec trvala na tom, že by akce měla být ohlášena jako shromáždění, toto je skutečná hrozba pro osoby argumentující ochranou vlastnického práva. Podle tohoto výkladu by se měly úřadům hlásit podle shromažďovacího zákona právo akce jako komerční hudební festivaly, fotbalová utkání, garden party apod. Úřady by pak mohly tato shromáždění zakazovat, rozpouštět a násilně rozhánět.

Bránění policie k přístupu na pozemek

Na pozemek vedly místní komunikace, později tzv. účelové komunikace tj. polní cesty upravené pro průjezd vozidel. Ze zákona má každý právo tyto komunikace užívat k jízdě a chůzi (tzv. právo obecného užívání komunikace). V případě polních cest by tomu tak nebylo, kdyby vlastník pozemku, přes nějž vedou, požádal silniční správní úřad o rozhodnutí, jímž by na ně omezil či zakázal přístup veřejnosti. Takové rozhodnutí se vydává ve standardním řízení, kde se posuzují důvody, podmínky stanoviska případných dalších účastníků řízení atd.; rozhodně je nelze udělit bezprocesně ad hoc.

Policejní zásah ? jeho oprávněnost a adekvátnost

Zákon pochopitelně nestanoví přesný popis situací, kdy je třeba zákrok provést, neboť zákon nikdy nemůže přesně předvídat všechny situace reálného života. Podmínky pro provedení tzv. služebního zákroku pod jednotným velením jsou stejné jako pro použití tzv. donucovacích prostředků obecně, s tím, že odpovědnost zde nese velitel zákroku a nikoli jednotliví policisté. K donucovacím prostředkům nesmí sáhnout policie libovolně, ale ?v zájmu ochrany bezpečnosti osob, své vlastní a majetku a ochrany veřejného pořádku, proti osobě, která je ohrožuje? (§ 38 odst. 2 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR.). Zde nebyly ohrožovány osoby, ani policisté a průjezd veřejně přístupnými cestami nezakládá ohrožení majetku. Případný průchod osob přes cizí pozemky je právo každého dané zákonem o ochraně přírody a krajiny ? každý má právo na volný průchod krajinou, není-li pokryta (hospodářsky využitelnou) vegetací, která může být poškozena. Louky byly posekány a práva vlastníků pozemků byla respektována ? rozhodně nedocházelo k jejich nadměrnému znečištění, budoucímu ohrožení využití pozemků či jejich záboru (§ 63 odst. 2,3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.).
Poslední možný důvod zákroku - byl porušen veřejný pořádek? Nejde o gumový pojem použitelný dle libosti, jak by mohlo vypadat, ale o stav, který má svá kritéria daná právní praxí a doktrínou. Jde o ?ustálený stav společenských vztahů respektující vžitá či v místě uznávaná pravidla způsobu chování (slušnosti)? (Vlastimil ?evčík, ?Ústavní soudnictví v praxi?, Bulletin advokacie, zvl. číslo, listopad 1999. s. 42.) Porušení veřejného pořádku je tedy zpravidla jednání, které ještě není porušení zákona, ale je již porušení slušnosti, tak jak jí vnímá většina lidí. Příkladem je třeba opalování ?nahoře bez? v nábožensky založené obci, zatímco jinde jde o jednání akceptovatelné. Obec má právo tuto zónu mezi zákonem a morálkou upravit podle svých podmínek svou vyhláškou.

Jak je vidět pojem je jednak relativní ve vztahu k místu a jednak vázaný na vztah ke ?společnosti?. Autonomní akce, kde prakticky nedocházelo ke kontaktu účastníků s jinými osobami nemůže působit pohoršení i kdyby na ní docházelo k ?neslušným? aktivitám. V daném případě lze říci, že aktivity na CzTeku nepohoršili ani účastníky samé a ani by nepohoršili kohokoli jiného. Lidé většinou tancovali, posedávali na louce, komunikovali, poslouchali hudbu, opalovali se apod. (viz např. reportáž redaktora ČRo ? Radiožurnál Lubomíra Smetany dne 31.7.2005, 13 hod). Například výskyt opilých osob byl nepoměrně nižší než na jakékoli zábavě. Co se týče hudby, nerušila nikoho, kdo by ji nechtěl poslouchat. Tolik k důvodům zákroku.

Při rozhodování o použití zákroku je ovšem třeba též respektovat ústavní zásadu, ostatně zjevnou i zdravým rozumem: v podobných případech postupovat obdobně a nikoli rozdílně. (Čl. 4 odst. 3 Listiny [?Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky?] ve spojení s čl. 1 věta první Listiny ( [?Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.?]). Zde byl jediným policií deklarovaným důvodem masivního zákroku možný trestný čin poškozování cizí věci se škodou něco nad tzv. nepatrnou škodu (pod ní již ani nejde o trestný čin). Kolik jiných akcí, kde došlo k větší intenzitě škod, či jiným trestným činům (např. výtržnictví, hanobení národa apod.) bylo ponecháno bez zásahu? Zde si nemohu neodpustit srovnání horlivosti policie argumentující trestními oznámeními občanů s kauzou našeho sdružení: trestní oznámení na majitele domu, který zjevně svévolně vypnul přívod vody své 75leté nájemnici byla místní policie přes četné urgence zoufalé paní půl roku pasivní. A nejde o tolik výjimečný případ. Pokud již k zákroku dojde, jeho rozsah a způsob provedení má své zákonné meze: Policista je povinen dbát, aby použitím donucovacího prostředku nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního jednání. Naprostá většina účastníků akce nekladla odpor (obviněno bylo k 31.7. 2005 11 osob) a neporušila žádný právní předpis; jejich přítomnost na místě nebyla protiprávní. Zákrokem však bylo zraněno zhruba 100 osob.

Je výslovně zakázáno, ?aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného služebním zákrokem? (§ 6 odst. 1 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR.). Největší policejní zákrok pod jednotným velením za poslední roky s použitím volního děla, slzného plynu a zásahových rozbušek z důvodu podezření na trestný čin se sazbou nejvýše jeden rok? Ostatně stanovisko činu dovezeného státního zástupce o existenci trestného neznamená, že takto je právní stav kvalifikován ? to může rozhodnout až soud.

Adekvátnost zde respektována zřetelně nebyla. I ?práva majitelů okolních pozemků?, která byla nakonec jediným důvodem zásahu (viz vyjádření ředitele okresní policie v Tachově na tiskové konferenci dne 31.7.2005) byla zákrokem narušena podstatně více než průchodem osob. Na místě bylo použity tisíce rozbušek, proudy vody a slzný plyn byl na místě přítomen ještě den po zákroku. Seno z takto upraveného pozemku je zřejmě nepoužitelné.

Co se týče újmy účastníků, je adekvátní 100 zraněných osob (a zřejmě jeden mrtvý ? pravděpodobně v souvislosti se zákrokem zasažen kamionem) ve vztahu k tj. případnému podílu těchto osobna trestném činu poškozování cizí věci (pokud by se skutková podstata naplnila, jednak s ohledem na výši škody i na naplnění znaků trestného činu ? dle vyjádření novinářům policie nebyla v době zásahu schopna určit hranice pozemků (ČRo ? Radiožurnál, 31.7.2005, 13 hod.)? Co se týče rozhodování představitelů policie o nutnosti zákroku a jeho ?tvrdosti?: Na prvním místě je třeba předeslat samozřejmost: zákon (viz výše) má přednost před přes média danými ?pokyny? politiků, byť šéfa exekutivy, který je zjevně pronesen bez znalosti situace z hlediska práva (v lepším případě)a zjevně vede k porušení zákona, tak jak se nakonec stalo.

Jaká kritéria v konkrétní situaci musí být při rozhodování o nutnosti a síle zákroku brána v potaz?

Především zákonnost celého CzTeku. Jak je uvedeno výše, zde nebyl problém a právní stránka věci byla všem příslušným orgánům včas známa a prokázána. Ohledně možného narušení veřejného pořádku resp. práv osob neúčastnících se akce: pozemek byl vybrán daleko od staveb sloužících k bydlení, aby hudební produkce nikoho nerušila. I toto byla zjevná skutečnost. Co se týče rizik možného ohrožení veřejného pořádku či majetku: CzTek se koná již téměř desátým rokem a nikdy při něm nedošlo k násilí ze strany účastníků, ani ničení majetku. ?koda na cizích pozemcích je zanedbatelná, resp. dočasná, neboť pravidelně bývá pozemek uklízen průběžně při akci a ještě po jejím skončení. (Např. Zpravodajství Novinky 12.8.2004, online: http://dovolena.novinky.cz/03/79/45.html.) Jak uvádí např. Zpravodajství Lidovky.cz dne 22.7.2005 již v srpnu 2004 byl po loňském ročníku pozemek beze stop konání akce. (Viz online: http://zpravodajstvi.centrum.cz/kultura/clanek.phtml?id=37839.) I toto je informace, kterou měly represivní orgány k dispozici. Je pravidlem, že většina účastníků může potvrdit, že nebyla v průběhu akce svědkem násilí, a to ani verbálního(s výjimkou policejních zákroků a výroků politiků). Dá se tak říci, že veřejný pořádek na party samotné je dodržen více než na většině komerčně pořádaných akcí stejného rozsahu.

Mediální aktivity represivních složek

Již od dob MMF lze pozorovat jev, kdy MV a policie těžiště své práce obohatily vedle správních činností dle ústavního pořádku též o intenzivní public relations agendu (často eticky nekorektní). Tato extenze exekutivy si jistě zaslouží samostatné státovědné a ústavněprávní pojednání, zde jen krátce: vyslovené lži jako tvrzení ředitele okresní policie, že majitel pozemku souhlas odvolal, by ani při sebebenevolentnějším přístupu k PR aktivitám, být tolerovány neměly. Nejúčinnější (před ?hledáním paragrafů?, které je zde skutečně nelehké) by zde bylo uplatnění odpovědnosti disciplinární, což by žádalo postih ze strany nadřízených. Jak je reálný? Nelze zde nezmínit na první pohled banalitu: spekulace ministra vnitra o okolnostech kontraktu mezi dvema soukromými osobami ("majitel pozemku, chudák, asi nevěděl, co podepisuje"), už se jeví jako až humorná stupidita, pokud však jde o daný kontext, takové posuzování soukromoprávního vztahu představitelem exekutivy má své souvislosti a není to taková legrace.

To nejdůležitější: stručný přehled jak se lze právně bránit

Náhrada škody pro majitele pozemku

Pokud mu tím, že nemohla být realizována nájemní smlouva vznikla škoda, může se její náhrady na policii domáhat přímo podle speciálního ustanovení policejního zákona v klasickém civilním řízení. Správní žaloba

Každý z účastníků může podat ke krajskému soudu tzv. správní žalobu proti tomuto zásahu veřejné moci. (§ 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní). Podmínkou je, aby tento zásah trval, trvaly jeho důsledky nebo byla obava jeho opakování. Vzhledem k tomu, že CzTek je každoroční akce a dosud exekutiva nepřiznala, že zákrok proti legální akci byl nezákonný či nepřiměřený a naopak jej hodnotí jako vzorový postup do budoucnu, hrozba opakování je zde evidentní. ?alobu je třeba podat v tomto případě do 2 měsíců od zásahu, tím, kdo jím byl přímo zasažen na svých právech; podává se na vedení policie či ministerstvo vnitra. Proti rozhodnutí lze ještě podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Ústavní stížnost

Z nezákonnosti zákroku plyne i porušení ústavy a Listiny základních práv a svobod ? obě stanoví, že státní moc lze uplatňovat jen v případech a mezích stanovených zákonem (čl. 2 odst. 2 Listiny, ú.z. 23/1991 Sb. a čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR, ú.z. 1/1993 Sb.) Případně lze v konkrétních případech konstatovat porušení dalších práv daných Listinou ? zejména svobodu pohybu a nedotknutelnost osoby (čl. 7 odst. 1 a čl. 14 odst. 1 Listiny). Ústavní stížnost lze podat Ústavnímu soudu do 60 dnů od zákroku tím, kdo byl zákrokem zasažen (resp. porušeno jeho právo z Listiny či Evropské úmluvy tj. nejčastěji svoboda pohybu, ochrana osobnosti a osobní nedotknutelnosti). Rozhodnutí o ústavní stížnosti je v rámci právního řádu ČR konečné. Pokud by shora uvedené postupy nebyly úspěšné, lze ?jít až ?trasburku?. Jednání policie totiž porušilo i citovaná práva z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, která štrasburský soud chrání.

Náhrady škody za újmu na zdraví způsobené zákrokem lze u civilního soudu uplatnit rovněž. Jako předběžná otázka však musí být posouzena legálnost a přiměřenost zákroku.

Trestní oznámení na zneužití pravomoci veřejného činitele ev. dalších trestných činů je spíše postup teoretický. O trestním stíhání rozhodují orgány exekutivy, které musí vyhodnotit jako první předběžnou otázku legálnost zásahu. Jelikož jde o tytéž orgány (policie, státní zastupitelství), které trvají na zákonnosti tohoto zákroku, jde o cestu spíše uvedenou zde pro úplnost.

Právní perlička nakonec:

Co se týče dalších reakcí, skutečně nezklamal advokát společnosti provozujiící benzínku Agip na D5, který se nechal slyšet, že bude za zablokování dálnice po organizátorech požadovat "finanční náhradu" 750 tisíc Kč - tj. zřejme měl na mysli náhradu škody spočívající v ušlém zisku z tržeb?. Vzhledem k tomu, že to byla policie, která dálnici nejdříve zablokovala, aby nezákonně bránila účastníkům v příjezdu na pozemek, doporučuji kolegovi uplatňovat náhradu škody způsobenou nezákonným rozhodnutím a nesprávným postupem orgánů veřejné moci podle příslušného zákona, resp. podle § 49 odst. 5 zákona o policii, trvá-li společnost na svém. Musí ale z vykalkulované škody odečíst tržby, které jí udělali účastníci akce a policisté, kteří u nich tankovali :-). Není to tak jednoduché.:-)

Autorka je právnička sdružení Iuridicum remedium
SSD presents The Prototypes
No Money feat. MC Coppa - Much Louder Mix 3rd level
FUTU_RE_BREAKZ_004
FUTU_RE_BREAKZ_003
FUTU_RE_BREAKZ_002
links
dvoika.troika artwork